Investiční strategie

Soustředíme se zejména na:

Růstový kapitál – tato forma investice eliminuje odčerpávání finančních prostředků na splácení dluhů a veškeré volné finanční prostředky mohou být investovány do růstových příležitostí.

Manažerské odkupy (MBO´s) – mnoho vlastníků, kteří založili své podniky v první polovině devadesátých let, řeší nebo budou v blízké budoucnosti řešit nástupnickou otázku. Investice do manažerských odkupů umožní stávajícím manažerům získat vlastnický podíl a tím je silně motivovat na dalším rozvoji daných společností.

Podpora externích manažerů při nákupu jimi vybraných podniků (MBI´s) – v České republice již existuje mnoho zkušených manažerských skupin, které hledají vhodné společnosti, které při správném řízení představují příležitost k nadstandardnímu zhodnocení vložených financí. Fond bude spolupracovat s osvědčenými personálními poradci a manažerskými týmy při identifikaci a realizaci takových příležitostí.

Odkupy na finanční páku (LBO´s) – banky působící na českém trhu mají dostatek likvidity a jsou čím dál více ochotné podílet se na akvizičním financování i malých projektů. Fond bude vyhledávat stabilní, zdravé podniky se silným cash-flow, jejichž odkupy bude financovat kombinací equity fondu a bankovního financování. Splacením akvizičního dluhu ze zdrojů generovaných nakoupeným podnikem se pak automaticky zvýší hodnota akcionářských podílů.

Investice do začínajících podniků (start up’s) a raných fází rozvoje – ve výjimečných případech, kdy bude kombinace příležitosti na trhu, obchodního modelu a silného manažerského týmu představovat přesvědčivou, silně růstovou příležitost, bude fond investovat do technologických projektů v jejich raných fázích rozvoje.