Referenční projekty

 

Zprostředkování investice do společnosti PRP, s.r.o.

Investice navýšením vlastního kapitálu
Společnost PRP, s.r.o.
Sídlo Tomášovce, Slovenská republika
Druh financování Navýšení vlastního kapitálu
Celková výše investice 27mil. CZK
Předpokládané zhodnocení 15 – 20% IRR
Datum investice 2017

 

PRP, s.r.o.:

Společnost PRP zpracovává přibližně 250 tis m3 dřevní hmoty, což ho řadí na druhé místo mezi slovenskými zpracovateli dřeva. V letech 2006 – 2008 společnost významně modernizovala své výrobní kapacity; došlo k automatizaci mnoha výrobních procesů s cílem soustavně zvyšovat produktivitu práce. PRP patří mezi největší obchodní partnery Lesů SR. V roce 2014 zahájila Společnost výstavbu nového závodu v lokalitě Tomášovce na ploše 90 tis m2 s cílem zvýšit zpracovatelskou kapacitu. Společnost má vynikající tržní i finanční reference a bezchybnou kreditní historii.

 

Účel použití investice:

Investice do nové progresivní technologie řezání (LINCK) a výstavby sušících linek v celkové výši 15 mil. EUR znamená navýšení kapacity na 500 tis m3 zpracované hmoty při zvýšení produktivity a efektivnosti výroby, výtěžnosti surovin a zároveň finální výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Modernizací zařízení firma rozšířila sortiment např. o výrobu obkladů, profilů, paletových přířezů panelů, střešních konstrukcí.

 

DC ENERGY a.s.

Emitent DC ENERGY a.s
Sídlo Ječná 550/1, Nové Město, Praha 2
Název cenného papíru DC ENERGY 6,50/2021
Celková hodnota emise 138.000.000 CZK
Kupón 6,50% p.a.
Frekvence splatnosti kupónu pololetně
Datum emise 2017
Datum splatnosti 2021

 

Emitent:

Hlavním předmětem činnosti společnosti EURO DEVELOPMENT, a.s. a jejich dceřiných firem (kam patří rovněž Emitent) je developerská činnost, spočívající ve výstavbě výhradně rezidenčních nemovitostí. Jedná se o další emisi dluhopisů skupiny Euro Development a developerský projekt Byty Jesenice jako celek je zastřešován Emitentem DC Energy a.s., který vlastní 100 % podíl ve společnosti Byty Jesenice, s.r.o.

Účel emise:

Developerský projekt Byty Jesenice jako celek má v současné době vydané územní rozhodnutí a stavební povolení na inženýrské sítě. V jeho rámci dojde postupně k výstavbě šesti čtyřpatrových domů, které nabídnou 108 bytových jednotek. Součástí projektu budou také 4 vila domy s 32 byty. Celkově tak projekt zahrnuje výstavbu 140 bytových jednotek.

   

Dluhopis Saunia, s.r.o.

Emitent Saunia, s.r.o.
Sídlo Praha 1 – Nové Město, Olivova 2096/4
Název cenného papíru Saunia 6,25/21
Celková hodnota emise 125.000.000 CZK
Kupón 6,25% p.a.
Frekvence splatnosti kupónu pololetně
Datum emise 2017
Datum splatnosti 2021

 

Emitent:

Saunia, s.r.o. je společnost zabývající se výstavbou a provozováním saunových světů v obchodních centrech v ČR.

Každý saunový svět Saunia nabízí více druhů saun, více druhů ochlazování po sauně, relaxační prostory adekvátní velikosti. Kapacita jednotlivých světů je vždy přes 100 zákazníků v jednom okamžiku a rozloha v průměru 900 m2.

 

Účel emise:

Emitent předpokládá otevření dalších 5-ti (pěti) saunových center a v souvislosti s tím se zavazuje, že výnosy z Emise použije výlučně (i) k financování rozšíření sítě saunových center provozovaných Emitentem a (ii) ke splacení existujících půjček/úvěrů poskytnutých Emitentovi ze strany jeho společníků v souvislosti s výstavbou a otevřením saunových center.

 

 

 

Dluhopis EURO DP 1 7,25/2019

Emitent EURO DEVELOPMENT PROJECT 1, s.r.o
Sídlo Ječná 550/1, Nové Město, Praha 2
Název cenného papíru EURO DP 1 7,25/2019
Celková hodnota emise 95.000.000 CZK
Kupón 7,25% p.a.
Frekvence splatnosti kupónu čtvrtletně
Datum emise 2016
Datum splatnosti 2019

 

Emitent:

Hlavním předmětem činnosti společnosti EURO DEVELOPMENT, a.s. a jejich dceřiných firem (kam patří rovněž Emitent) je developerská činnost, spočívající ve výstavbě výhradně rezidenčních nemovitostí. Výnos bude použit na výstavbu celkem 18 dostupných rodinných domů v obcích Cholupice a Královice v blízkosti Prahy. Pro tento projekt již byla vydána územní rozhodnutí nebo stavební povolení.

 

Účel emise:

Emitent se zavazuje, že výnosy z Emise použije výlučně na nákup Pozemků, na financování realizace výstavby na Pozemcích, na financování souvisejících projektových nákladů a na financování úhrady Pohledávek třetích osob v rozsahu, který umožní zánik Stávajících zástavních práv a Práv stavby.

 

Dluhopis PRP 8,50/2019

Emitent PRP s.r.o.
Sídlo Tomášovce, Slovenská republika
Název cenného papíru PRP 8,50/2019
Celková hodnota emise 87.000.000 CZK
Kupón 8,50% p.a.
Frekvence splatnosti kupónu pololetně
Datum emise 2015
Datum splatnosti 2019

Emitent:

Firma PRP, s.r.o. byla založena před 18 lety a nyní patří mezi největší zpracovatele dřevní hmoty na Slovensku. Jejími hlavními obchodními artikly jsou stavební řezivo, hranoly, fošny, latě a prkna. Podnik zpracovává cca 250 tis. m3 dřevní hmoty, což ho řadí na druhé místo mezi slovenskými zpracovateli dřeva. V letech 2006 – 2008 společnost významně modernizovala své výrobní kapacity; došlo k automatizaci mnoha výrobních procesů s cílem soustavně zvyšovat produktivitu práce.

Účel emise:

V roce 2014 došlo k rozhodnutí o strategickém zvýšení zpracovatelské kapacity během let 2015 – 2019 až na úroveň 500 tis m3 dřevní hmoty ročně. Společníci PRP se rozhodli vybudovat nový závod v lokalitě Tomášovce na cca 9ha plochy a soustředit do něj veškerou výrobu. Nová technologie přinese významné energetické úspory; zvýšení výtěžnosti dřevní hmoty (3%); úspory dopravních nákladů (€2,3/m3 – €300tis/rok) a úsporu mzdových nákladů (snížení stavu o 120 pracovních sil na 155 zaměstnanců). Nová technologie tedy přinese dvojnásobné zvýšení kapacity při úspoře 30% fixních nákladů.

 

Mezaninové financování Gevorkyan, s.r.o.

Příjemce úvěru Gevorkyan, s.r.o.
Sídlo Banská Bystrica, Slovenská republika
Druh financování Mezaninový úvěr
Celková výše úvěru 5,5 mil. EUR
Úroková sazba složený úrok (cash interest + PIK)
Datum poskytnutí úvěru 2016
Datum splatnosti 2022

Emitent:

Společnost je špičkovým výrobcem a dodavatelem nejnáročnějších dílů vyráběných z práškových kovů a je Evropským  lídrem v oblasti práškové metalurgie.  Tyto díly jsou používány v řadě průmyslových odvětví zejména v automobilovém průmyslu, při výrobě stavebních strojů, těžbě a zpracování ropy, výrobě ručního nářadí, zdravotnické techniky,  bezpečnostních systémů a v kosmetickém průmyslu. Společnost Gevorkyan klade velký důraz na výzkum a vývoj ve kterém stabilně pracuje 10% zaměstnanců a kteří soustavně spolupracují s institucemi jako například  Slovenská Akademie Věd, Univerzita Cambridge a další.

Účel úvěru:

Pokračování ve vývoji složitých výrobků s vysokou přidanou hodnotou a diverzifikovat sortiment rozvojem využívání technologií MIM a HIP. Do roku 2019 společnost plánuje zvýšit objem tržeb o 40% oproti roku 2015.  Pro dosažení těchto výsledků hodlá společnost v letech 2015 – 2017 investovat přibližně 7.5 mil. EUR do rozšíření výrobních kapacit.